Voor veel bouwprofessionals klinkt het nog als toekomstmuziek, maar Artificial Intelligence (AI) gaat de bouw veranderen. Welke mogelijkheden de bouw daadwerkelijk adopteert? Dat blijft een kwestie van speculeren. Er zijn echter al wel bouwprocessen aan te wijzen waar AI zich eerder laat zien dan je denkt. Dr. Ir. Farid Vahdatikhaki is onderzoeker aan de Universiteit Twente op de faculteit Engineering Technology en verbonden aan het Fraunhofer Project Center. Hij ziet twee veelbelovende ontwikkelingen. Tenminste, als we voldoen aan de voorwaarden.

 

 

 

 

We hebben data nodig die gestructureerd is
Linksom of rechtsom: data en AI hebben elkaar nodig. En daar ligt volgens Vahdatikhaki de belangrijkste te nemen horde voor de toepassing van AI in de bouw: “Artificial Intelligence is complex en de waarde ervan is niet altijd even eenvoudig uit te leggen aan bijvoorbeeld investeerders of bouwprofessionals. Ze willen er weliswaar ‘iets’ mee doen, maar de dagelijkse praktijk is nog altijd hun voornaamste referentiekader. Oftewel: leuk, maar wanneer gaat het gebeuren en levert het wat op?” Vahdatikhaki legt uit: “Willen we AI in de toekomst ook echt van waarde laten zijn, dan is het structureren van data de sleutel voor toepassing in de praktijk. Het probleem is dat veel data nu nog verstopt is in applicaties, onderzoeken, enquêtes en natuurlijk de knowhow van bouwprofessionals zelf.”

Niet uitwisselen, maar delen en koppelen
De situatie waar we volgens de UT-onderzoeker naartoe moeten, is dat we data niet blijven uitwisselen, maar echt aan elkaar koppelen én delen. Op dit moment is het structureren van die data als aandachtsgebied vooral een trend bij researchers in Construction Management en (nog) niet zozeer te vatten in een product. Het is meer een conceptuele fase waar we ons nu in bevinden die heel belangrijk gaat worden voor de wijze waarop we AI gaan toepassen in de bouw. Willen we namelijk AI implementeren in de bouw, dan is de eerste stap het toegankelijk maken van data voor iedereen, zodat we die ook met elkaar kunnen delen en toe kunnen werken naar linked data.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 platform
De nijvere drift van onderzoekers om een manier te vinden om al die data te structureren, lijkt een kant op te gaan. Vahdatikhaki: “Ik zie vooral een toekomst voor mij waarin we een platform weten te creëren waar alle databases bij elkaar komen. Sociale profielen van steden, aanrijroutes, bodemgegevens, klimaat, het ‘gedrag’ van constructiematerialen: dit is allemaal relevante data die de bouwsector in het algemeen een enorme kwaliteitsimpuls kunnen geven.” Die verbeteringen zijn volgens Vahdatikhaki vooral te herleiden naar het optimaliseren van bouwprocessen: “Denk bijvoorbeeld aan veldonderzoek voor omgevingscommunicatie. AI heeft de potentie in zich om die investering in tijd overbodig te maken. De parkeergarage op Eindhoven Airport die in 2017 instortte? AI had dit soort fouten kunnen voorkomen of voorspellen.”

Trend 1: ‘Generative design’
Maar in welke bouwprocessen gaat AI uiteindelijk dan echt impact hebben? Een veelbelovende trend die Vahdatikhaki signaleert is de verschuiving van ‘handmade design’ naar ‘generative design’: “De investeringen op dit gebied nemen een enorme vlucht en is om die reden al een serieus te nemen ontwikkeling. Op dit moment maakt generative design in de automotive sector die verwachtingen al waar, maar ook de bouwsector mag z’n borst nat maken.” Dit is hoe het werkt: “Het hele idee van generative design in de bouw is dat je met behulp van data meerdere designs krijgt voorgeschoteld. Denk bijvoorbeeld aan gebouwontwerpen die zorgen voor een maximale hoeveelheid lichtinval of alternatieve ontwerpen voor autowegen die leiden tot minder weerstand of verkeersdrukte. In het proces van ontwerpen levert dat een tijdswinst op, waardoor we sneller kunnen bouwen. En dat is op dit moment een actuele vraag in de Nederlandse bouwsector.”

Bekijk deze inspirerende film over AI in het design proces.

Trend 2: Slimmer bouwmaterialen verplaatsen

Het verplaatsten van materialen en gereedschap in combinatie met Artificial Intelligence is een tweede belangrijke trend die we snel vaker gaan zien in de bouw: “Het verplaatsen van bouwmaterialen is een aspect in het bouwproces waar een groot veiligheidsrisico aan kleeft. Menselijke fouten veroorzaken nu nog vaak veel schade, soms met dodelijke afloop. AI heeft de potentie om het verplaatsen van materialen en gereedschap op de meest veilige manier in te richten. Wat is de route met de minste weerstand? Hoe en waar kunnen transportkosten worden bespaard? Het zijn vragen waarvan we de antwoorden nu voornamelijk nog handmatig moeten verzamelen. Data is hier de oplossing, de uitdaging is alleen welke data nodig is om daarin een zekere betrouwbaarheidsfactor te borgen.”

Sceptisme én optimisme
AI gaat hoe dan ook impact hebben op de bouw volgens Vahdatikhaki. Hoe groot die impact gaat zijn, is van meerdere factoren afhankelijk: “De bouw is een ‘langzame’ sector. Je hebt te maken met veel wet- en regelgeving, het vertrouwen van overheden en de verschillende belangen van stakeholders.” De investeringen in Artificial Intelligence nemen weliswaar toe, ziet ook Vahdatikhaki: “En dat is absoluut een signaal dat laat zien, dat AI impact gaat hebben op de bouw. Maar nog belangrijker is de bewustwording en het begrip onder bouwprofessionals. Ik zie dat die groeit, want die gaan we ook echt nodig hebben om AI een nieuwe fase in te helpen. Daar hebben we echt elkaar voor nodig, niet alleen ons als wetenschappers.”

Ook interessant om te lezen
We schreven al eerder over ontwikkelingen die datagedreven zijn. Lees onze blogs over deze onderwerpen:

Wat verwacht jij van Artificial Intelligence in de bouw? En heb jij een inspirerend voorbeeld van toepassing ervan? Laat het ons weten! We schrijven er graag een case over.

 

We zijn benieuwd of je wat aan deze bovenstaande inzichten hebt. Zijn er wat jou betreft ook paralellen te herkennen of zie jij dat anders? We zijn benieuwd naar jouw bevindingen!

Sander Voortman

Open Up communicatie