Innovatief imago neerzetten bij een aanbesteding?
Ga voor Augmented Reality!

Revit, AutoCad, Arkey, Tekla, Cinema 4D: het zijn voorbeelden van programma’s die veel worden gebruikt in de bouw. In de basis hebben ze allemaal als doel om overzicht en inzicht te creëren voor de opdrachtgever. Daarnaast lijkt de toepassing van Virtual Reality (VR) ook aan populariteit te winnen. We staan echter aan de vooravond van een nog grotere digitale revolutie in de bouw: Augmented Reality (AR). Maar wat is het en hoe pas je dat toe?

 

 

 

 

 

Grote techbedrijven zoals Google, Facebook en Apple zien een grote toekomst weggelegd voor deze technologie. Maar hoe zou je het kunnen inzetten bij een aanbesteding? We spraken met CEO Maurice Kruse van virtual & augmented reality-bureau Twinsense360. Met hem kwamen we uit op drie praktijkvoorbeelden die toepasbaar zijn in aanbestedingen en jouw kans op gunning vergroten.

Augmented Reality: wat is het nou precies?
Augmented Reality (vrij vertaald: verrijkte werkelijkheid) is in feite niet veel anders dan het plaatsen van een object in een werkelijkheid. Onder andere IKEA weet er al slim gebruik van te maken door consumenten de mogelijkheid te bieden om te controleren of de gekozen kleur bank past in je interieur. De voordelen: een betere klantervaring, een lagere orderdrempel en minder retourzendingen. Virtual Reality daarentegen is een techniek die louter de virtuele wereld laat zien met behulp van een bril. Een smartphone en AR-app volstaan al wanneer je AR wilt inzetten voor een aanbesteding.

Voorbeeld 1: Risico’s en kansen ‘tot leven brengen’ met Augmented Reality
Risicobeheersmaatregelen zijn voor jou als aanbesteder bekend terrein. Veelal presenteer je die aan de hand van de GOTIK- of RISMAN-methode in de vorm van een tabel en waar nodig licht je die toe met infographics of platte tekst. Het probleem is alleen dat de praktijk nog altijd moet uitwijzen of je de beheersmaatregelen inderdaad goed ingecalculeerd hebt om de risico’s op te vangen. En zeker: vaak gaat dat goed, maar er is een manier om de foutmarge tot een nulpunt te brengen.

Zo win je het vertrouwen van beoordelaars
Augmented Reality biedt jou als aanbesteder de gelegenheid om beoordelaars direct het effect van je risicobeheersmaatregelen te laten zien. Stel, de herinrichting van een drukke straat in een willekeurig centrum valt samen met een groot evenement en een ander bouwproject dat is uitgelopen. Dat betekent dat je goed moet nadenken over bijvoorbeeld de verkeersstromen om te voorkomen dat het centrum dichtslibt en er gevaarlijke situaties ontstaan. De toepassing van AR is dan de ideale uitkomst om de kans op gunning te vergroten.

Dit is hoe het werkt: een beoordelaar scant met een AR-app op zijn smartphone de QR-code of afbeelding in jouw aanbesteding. Vanaf zijn bureau kan hij vervolgens direct en real life zien hoe jouw risicobeheersmaatregelen in de praktijk eruitzien en welk effect ze hebben. Dat wekt vertrouwen bij beoordelaars en je vergroot daarmee aanzienlijk de kans op gunning. Bovendien is het een mooie manier om je als een innovatief en vooruitstrevend bouwbedrijf te presenteren. Voor het presenteren van kansen geldt hetzelfde principe: je laat ze zien zonder dat je veel van het ruimtelijk inzicht van de beoordelaar vraagt.

Bekijk dit praktijkvoorbeeld online

  

Voorbeeld 2: Augmented Reality inzetten voor burgerparticipatie
Of het nou gaat om een nieuwe snelweg die wordt aangelegd of de realisatie van een complete nieuwbouwwijk: omwonenden en bewoners zijn een essentieel onderdeel in je aanbesteding. Hoe betrek je ze op een positieve manier bij het project? Hoe voorkom je commotie die jouw reputatie of slagingskans negatief beïnvloeden? Veel van die vragen vang je inderdaad al op door je communicatiebeleid goed af te stemmen op alle omgevingsfactoren. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig informeren van omwonenden via informatiebijeenkomsten of een persoonlijke brief.

Betrokkenen mee laten denken en beslissen
Augmented Reality biedt de mogelijkheid om betrokkenen mee te laten denken én beslissen. Stel je eens voor dat je medewerkers op onderdelen actief kunt betrekken bij de nieuwbouw van een bedrijfspand? En wat als je omwonenden kunt laten meebeslissen over de revitalisatie van een kruispunt? Met behulp van Augmented Reality laat je betrokkenen direct de consequenties of voordelen zien van je plannen. Sterker nog, het is voor hen mogelijk om direct wijzigingen door te voeren in het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om een extra breed fietspad aan te leggen. Zie het ook als een aanvulling op omgevingscommunicatie: je betrekt betrokkenen op een andere manier bij projecten en je voorkomt zo situaties die het bouwproces afremmen.

Bekijk dit praktijkvoorbeeld online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 3: Augmented Reality inzetten voor SROI
Social Return On Investment is voor veel opdrachtgevers een belangrijk element bij aanbestedingen. En ongetwijfeld ken jij als inschrijver genoeg mogelijkheden om werkervaringsplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot zover niet veel nieuws. SROI een containerbegrip? Absoluut niet. Augmented Reality is een kans om SROI op een nog slimmere manier in te zetten én naar een ambitieuzer niveau te tillen.


Augmented Reality als educatiemiddel

Het on the job opleiden van nieuwe werknemers is een investering die veel tijd en energie vraagt van je personeel. Augmented Reality helpt je die tijd efficiënter in te vullen. Wil je bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot elektricien? Augmented Reality leert op locatie hoe je specifieke handelingen moet verrichten – denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een extra groep – zonder dat daar begeleiding voor nodig is. Dat scheelt je niet alleen capaciteit, het is een ook een innovatieve manier om een andere invulling te geven aan SROI en kosten te besparen. En ook hier geldt weer: het is een slimme manier om je als bouwbedrijf vooruitstrevend en innovatief in de markt te zetten.

Bekijk dit praktijkvoorbeeld online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij al actief bezig met de toepassing van Augmented Reality in aanbestedingen? Of kijk jij anders tegen de rol van Augmented Reality in de bouw aan? Deel je ervaringen met ons!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Voortman
Open Up communicatie