Door: Jelle Adamse

De bewoner centraal. Een mooi credo. Maar wat als je bewoner speculant of belegger is?

In Amsterdam werd onlangs de eerste boete uitgedeeld aan een eigenaar die zijn woonhuis leeg heeft laten staan. De boete, 5000 euro, is opgelegd om te voorkomen dat leegstand in de stad toeneemt en de prijzen op de Amsterdamse woningmarkt verder opgedreven worden.

Beleggers en stijgende prijzen

Een woning is al lang niet meer alleen een dak boven je hoofd. Het is koopwaar. Investeerders kopen steeds meer woningen op om deze op een later moment met winst te verkopen. Maar door deze leeg te laten staan onttrekken ze deze wel aan de woningmarkt. Particulieren doen er overigens ook zelf aan mee. Bijvoorbeeld door het en masse verhuren van koopwoningen op AirBnB. Zo pikken we een graantje mee van de toeristen, maar neemt de woningschaarste wel toe. En de leefbaarheid af.

 

Een blik over de grenzen geeft een betreurenswaardig perspectief. In delen van New York en London staan steeds meer dure nieuwbouw-appartementencomplexen permanent leeg. In sommige gevallen zelfs dertig procent. De eigenaren zijn vaak buitenlands (Russen, Arabieren en Chinezen). Ze kopen het zonder te bezichtigen, puur als investering en speculerend op stijgende prijzen.

Pontsteiger

In 2015 werd in Amsterdam gestart met de bouw van de Pontsteiger. Het gebouw krijgt 66 koop- en 252 huurappartementen. Pas onlangs, ruim twee jaar na de start bouw, is de verhuur gestart. De ontwikkelaars konden al starten met de bouw omdat belegger Bouwinvest garant staat voor de verhuur van de appartementen. Na oplevering is het gebouw dus nog grotendeels leeg en vertrouwen wij er allemaal op dat Bouwinvest ervoor zorgt dat de huurwoningen verhuurd worden. Maar maakt het een belegger uit aan wie ze het verhuurt?

Een impressie van de Pontsteiger

 

Won Yip, koper van het duurste penthouse in de Pontsteiger heeft de helft van het appartement al weer verkocht. “Maar niet aan een rijke Rus of Aziaat die het koopt als belegging en het leeg laat staan. Ik wil dat er beweging is in de toren, dat is voor mij het belangrijkst”. Laten we hopen dat Bouwinvest en andere beleggers er ook zo over denken.

<<Nog niet uitgelezen? Lees ook de columns “Een blik op de toekomst” of “Henk en Tineke”>>

<<Bekijk ook onze overzichtspagina over Trending Projecten>>