Door: Jelle Adamse

We gaan even terug naar december 2016. Na jaren hard werken is in het Zeeuwse Cadzand de laatste van de negen Zwakke Schakels in de Nederlandse kust opgeleverd. Rijkswaterstaat meld trots dat de komende vijftig jaar de Noordzeekust weer beschermd is tegen zware stormen. Het KNMI waarschuwt wel voor de effecten van klimaatverandering.

Achteraf gezien een nuchtere constatering van het KNMI. Twee jaar later lijken we namelijk terug bij af te zijn. Recent onderzoek laat zien dat de snelheid waarmee de zeewaterspiegel stijgt de afgelopen jaren fors is toegenomen. Met als gevolg dat er, zoals Trouw kopte, te weinig zand is om de kust te beschermen. Bij de huidige zeespiegelstijging is jaarlijks minimaal 7 miljoen kubieke meter zand nodig om de kust in stand te houden. Met de nieuwste voorspellingen is 20x zoveel zand nodig.

Het is nog de vraag of in de Noordzee zoveel zand beschikbaar is. De door Rijkswaterstaat beloofde vijftig veilige jaren lijken we in ieder geval niet te halen. Zonder verdere actie ondervinden we over dertig jaar al ‘ernstige gevolgen’.

Zolang we de bron van de zeespiegelstijging (klimaatverandering) niet aanpakken blijft het een voortdurend heen-en-weer gaan tussen kustversterking en zeespiegelstijging. Geen wonder daarom dat klimaat ‘hot’ is. Niet alleen is vorige week besloten dat er een Klimaatwet komt, ook mag er sinds 1 juli geen nieuwbouwwoning meer met een gasaansluiting gebouwd worden. Goed nieuws, bovenal voor de Groningers natuurlijk.

Hoe doen onze buren het op het gebied van gasloos bouwen eigenlijk? Hoewel Nederland koploper gasaansluitingen is, blijkt dat aardgas in andere Europese landen juist wordt gezien als een schoner alternatief ten opzichte van steenkool. De voorspelling is dat in andere landen het aardgasgebruik de komende jaren juist zal stijgen. Minderen met aardgas is belangrijke stap. Maar net zo belangrijk is om te investeren in alternatieve, niet-fossiele energiebronnen.

Recentelijk publiceerde Cobouw in het kader hiervan al een selectie van vijf bio-energie-projecten uit Bouwberichten. Het ligt in de lijn der verwachting dat de toekomst meer van dit soort projecten zal brengen.

<<Nog niet uitgelezen? Lees ook de columns “Nieuwe Wet” of “Energietransitie>>