Een geweldig Ei

Door: Anne-marie Moerland-Huijbens

Dit najaar wordt gestart met de bouw van het vogelobservatorium ‘Bird-Ei’. De unieke vogelkijkplek in de vorm van een reuzenei komt te liggen vlakbij de haven van Stellendam en de Haringvlietdam en wordt het icoon van het ‘Droomfondsproject Haringvliet’.

In dit project werken het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en Sportvisserij Nederland aan natuurherstel van de dynamische Delta-natuur in het Haringvliet. Omdat de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier worden gezet kan er weer een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water ontstaan. Zo kan de getijdenatuur weer floreren.

Er komt niet alleen nieuw natuurgebied bij, maar er worden ook nieuwe recreatieplekken gecreëerd. Droomfondspartners Natuurmonumenten en  Vogelbescherming Nederland realiseren het meest bijzondere nieuwe plekje: een vogelobservatorium dat zijn gelijke niet kent. Niet in Europa en niet in de wereld..

Het vogelobservatorium is uniek en niet zomaar een vogelkijkhut. Ro&Ad Architecten uit Bergen op Zoom en RAU Architects uit Amsterdam werken samen aan het ontwerp. BREED Integrated Design is betrokken als constructeur. ‘Bird-ei’ is een plek waar bezoekers de Delta-natuur van het Haringvliet van heel dichtbij en op een bijzondere manier kunnen beleven. Het ei van de grote stern, die jaar na jaar broedt op naastgelegen eilanden, heeft als inspiratie gediend in het ontwerp; het staat symbool voor de vruchtbaarheid van de delta, gezonde vogelpopulaties en genieten van de natuur. Het kunstwerk oogt als een reusachtig houten ei en bestaat uit twee verdiepingen. Vanuit het ei is er een panoramisch uitzicht over de broedvogeleilanden van Vogelreservaat Scheelhoek en het Haringvliet.

De binnenkant van ‘Bird-Ei’ bestaat uit een door de computer gemodelleerde constructie en is opgebouwd uit losse houten balken, elk met een unieke hoek aan elkaar verbonden. Deze ‘Zollinger-constructie’ zal worden uitgevoerd door Geometria uit Helsinki Finland. De toepassing van deze houten constructie zal zorgen voor een bijzondere ruimtelijke ervaring in het Ei. De gehele constructie wordt bekleed met riet uit omliggende rietvelden. Middels een opening in het dak komt licht naar binnen. Het ei ligt in een watergeul, waardoor de getijdenwerking letterlijk beleefd wordt. De ene keer moeten de laarzen aan, de andere keer is de bezoeker met droge voeten boven.

Bezoekers bereiken het ei door een tunnel. Zo worden de vogels en andere dieren niet verstoord. De tunnel wordt opgebouwd uit houten palen met gerecyclede steenschotten, en grasplaggen, naar voorbeeld van zogenaamde (Texelse) Tuunwoallen. In de tunnel komen lichtopeningen en een ‘luisteroor’ waardoor alle geluiden uit de omgeving hoorbaar zullen zijn. Tevens wordt er een oeverzwaluwwand gerealiseerd aan de buitenkant van de tunnel met kijkplek in de tunnel van waaruit je de oeverzwaluwen van dichtbij kunt zien in- en uitvliegen.

Het consortium van natuurpartijen is trots op het duurzame karakter van dit kunstwerk van en in de natuur: het wordt ecologisch, demontabel en met zoveel mogelijk lokale materialen gebouwd. Om verstoring te voorkomen wordt de fundering geschroefd en het gehele bouwwerk in slechts 4 maanden gebouwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door adviserend aannemer Van Hese Infra BV uit Goes. In het najaar zal het ‘Bird-Ei‘ worden gelegd en naar verwachting begin 2019 gereed zijn als uitkijkpunt.

De zes genoemde natuurpartijen ontvingen van het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro om natuur- en recreatie te realiseren in het Haringvliet. Ook de Landschapstafel Haringvliet met steun van de Provincie Zuid-Holland en BPD cultuurfonds dragen financieel bij.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.haringvliet.nu