Je wilt als bedrijf investeren in een nieuw pand. Waarschijnlijk om de verwachte groei voor de komende jaren mogelijk te maken of misschien wel vanwege de A-locatie die je zo hard nodig hebt om zichtbaarder te zijn. Architect Martine Schipper van Schipperdouwesarchitectuur valt op dat weinig bedrijven inzien wat architectuur voor je imago kan betekenen. Mooie kans dus voor ondernemers, bouwmanagers en bouwbedrijven om meer aandacht te geven aan esthetiek!

Schipper noemt de ING als hét voorbeeld hoe je met architectuur je imago kunt versterken, of zelfs veranderen: “In navolging van Amstelveen en Leeuwarden openden zij vorig jaar in Apeldoorn een derde kantoor waar ze klanten ontvangen in een huiskamersetting. Echt slimme architectuur, waarmee je het imago van de ‘klassieke bank’ op een positieve wijze verandert.”

‘Anders’ betekent niet automatisch meer kosten
Beeldvorming wordt op alle vlakken steeds belangrijker, geeft Schipper aan. En daarmee dus ook de plek die architectuur in de marketingmix heeft. Eén belangrijk misverstand houdt echter veel bedrijven nog tegen: “Architectuur die opvalt, hoeft niet per definitie een grote investering te zijn. Het gaat erom dat je goed moet kijken hoe die vorm en de invulling ervan bijdraagt aan het imago dat je wilt uitstralen of versterken. Het zijn uiteindelijk drie belangrijke ingrediënten die samen tot een keuze leiden: omgeving, de aard van het bedrijf en het programma van eisen.”

 Goed voorbeeld doet volgen
Het nieuwe pand van Beemster kaas is volgens Schipper een mooi voorbeeld waar met al deze ingrediënten rekening is gehouden: “De architect heeft hier bijvoorbeeld goed gekeken naar het oorspronkelijke landschapsontwerp van de Beemster; een raster van vierkanten. De hoge houtstructuur doet weer denken aan de bomen langs de wegen in de Beemster. Daarnaast hebben ze met slimme architectuur het productieproces gestroomlijnd én deze ingezet als een mogelijkheid voor toeristen om een rondleiding te krijgen langs dat productieproces. Een waanzinnige pr-kans die ze met beide handen aangrepen.”

Historische kaart van de Beemster

CONO Kaasmakerij [bron: de Architect]

Houdbaarheid en ambassadeurschap
Al deze gemaakte keuzes samen leveren een positief imago bij een heel breed publiek. En dat is precies waar het om gaat volgens Schipper: “De winst van architectuur is niet in cijfers uit te drukken. Waar het om gaat is de houdbaarheid en het kweken van ambassadeurschap.

Dat is het effect dat je met architectuur voor je imago kunt bereiken. Een prettige werkomgeving, de uitstraling naar klanten toe, het optimaliseren van je bedrijfsprocessen, de landschappelijke inpassing. Het zijn die elementen samen waarmee je een breed publiek aanspreekt én een imago opbouwt.”

Goed opdrachtgeverschap is de sleutel
Succes is niet verzekerd met alleen een goede selectieprocedure van de architect: “Natuurlijk heeft de architect een belangrijke rol in dat proces. Maar goed opdrachtgevershap, daar ligt de echte sleutel – en tevens de valkuil. En dat gaat niet over transparanter of informeler willen overkomen. Want waarom wil je dat? Welk effect verwacht je? Je moet dus echt goed naar het profiel van je bedrijf kijken en daar een team omheen bouwen die haar aandacht daarop richt. Wat vindt je personeel belangrijk? Wat verwachten klanten en welke eerste indrukken passen daarbij? Welke waarden heb je als bedrijf hoog te houden? Een architect heeft die antwoorden van je nodig om een imago te vertalen naar een ontwerp.”

 Hoe belangrijk is architectuur voor het imago van jouw bedrijf? Vertel het ons!

 

De filosofie van architect schipperdouwesarchitectuur
Een prettige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren is van groot belang voor het welzijn van de gebruikers en de omgeving. Bouwen is echter belastend voor mens en milieu. Daarom werken zij op bewuste wijze aan hun ontwerpen, met oog voor omgeving, gezondheid, energiehuishouding en milieu. Nadenken over hergebruik en materiaalgebruik is van belang om zorgvuldig om te gaan met de bestaande voorraad energie en delfstoffen. De architecten staan voor duurzaam maatwerk in architectuur! Voor schipperdouwesarchitectuur is elk project, van klein tot groot, een zoektocht naar de juiste balans voor gebruiker en omgeving.

Martine Schipper en Hans Douwes

 

 

We zijn benieuwd of je wat aan deze bovenstaande inzichten hebt. Zijn er wat jou betreft ook paralellen te herkennen of zie jij dat anders? We zijn benieuwd naar jouw bevindingen!

Sander Voortman

Open Up communicatie