Twee inzichten in omgevingsmanagement om het verschil te maken

//Twee inzichten in omgevingsmanagement om het verschil te maken

Omgevingsmanagement: je creëert er draagvlak mee bij omwonenden en voorkomt vertraging in het bouwproces. Enige volharding hierin levert je zelfs een sterker imago op. En juist in de bouwwereld is imago een belangrijke en tegelijkertijd kwetsbare graadmeter voor vertrouwen. Toch blijft omgevingsmanagement een van de meest onderschatte factoren in een plan van aanpak. Er valt dus veel te winnen. Maar wat betekent ‘goed omgevingsmanagement’ nou eigenlijk? We leggen je twee inzichten voor om het belang ervan beter te begrijpen en toe te passen in je plan van aanpak.

Empathisch vermogen gevraagd!
Omgevingsmanagement vraagt om veel sensitiviteit. Afgunst, wrok, woede, onbegrip: het zijn slechts enkele voorbeelden van emoties waar je rekening mee moet houden om zorgvuldig invulling te geven aan omgevingsmanagement. Dat het in een bepaald project aan de orde kan zijn, kun je vaak al bij de aanbestedingsfase signaleren. Op zich geen lastige taak. In de uitnodiging tot inschrijving staat het vaak wel duidelijk aangegeven. Termen die regelmatig het belang van omgevingsmanagement benadrukken zijn omgevingshinder, omwonenden en klachtreductie. Scan de uitnodiging dus eerst goed op dit soort termen. Een korte sessie ctrl-F’en levert vaak al aardig wat inzichten op.

Signaleren van onvoorziene risico’s
Maar waar ligt dan de kans om je te onderscheiden? Natuurlijk, je koppelt braaf een oplossing aan de vraag van de opdrachtgever, bijvoorbeeld om omgevingshinder te beperken. Echter, de kans op gunning vergroot je pas door de onvoorziene risico’s te signaleren en de oplossingen die je daaraan verbindt. Van goed en onderscheidend omgevingsmanagement zijn uiteraard genoeg voorbeelden te bedenken. We leggen er twee aan je voor die je anders laten nadenken over het belang omgevingsmanagement.

Voorbeeld 1
Stel: de vraag is om in de periode van mei t/m oktober een appartementencomplex te bouwen. Het enige wat je weet is dat driehonderd meter verderop een middelbare school ligt. Ongetwijfeld vraagt de opdrachtgever om rekening te houden met eventuele omgevingshinder. De oplossingen liggen voor jou als inschrijver voor de hand: je zorgt onder andere voor omleidingsroutes van het bouwverkeer zodat de schoolgaande jeugd zonder gevaar naar school kan.

Maar heb je er ook aan gedacht dat er in mei examens zijn? En hoe pas je daar je omgevingsmanagement en planning op aan? Vooral het heien in de eerste weken levert waarschijnlijk al de nodige geluidsoverlast op. Benadruk daarom in je plan van aanpak dat je met de schoolleiding in gesprek gaat om draagvlak te creëren. Op welke momenten zijn er bijvoorbeeld geen examens? En hoe kun je daar in het bouwproces op inspelen? De kans op gunning vergroot je door te laten zien dat je de verbinding zoekt met directe en indirecte betrokkenen. Zo laat je namelijk zien dat je boven de materie staat. En dat wekt vertrouwen.

Voorbeeld 2
Een ander voorbeeld: de gemeente wil na twee jaar gesteggel een start maken met de bouw van een asielzoekerscentrum. Het enige wat je weet is dat de inwoners weinig inspraak hadden. Dit zou voor jou als inschrijver een signaal moeten zijn om mediaonderzoek te doen. En wat blijkt: inwoners zijn inderdaad vooral erg boos over de komst van het asielzoekerscentrum.

Hoe ga je om met die boosheid? Logische de-escalerende maatregelen zijn de persoonlijke brief, een goede monitoring van de berichtgeving en intensief relatiebeheer van lokale en landelijke media. Maar in hoeverre heb je nagedacht over extra bescherming van bouwvakkers en het voorkomen van vandalisme? En is het ook een terechte zorgvraag gezien het inwonersprofiel? Het bedenken van passende maatregelen is dus niet zozeer de moeilijkheid, het inzicht om de risico’s te signaleren wel.

De vraag achter de vraag signaleren
Wat deze twee voorbeelden ons leren, is dat de kansen in omgevingsmanagement vaak ook achter de daadwerkelijke vraag van de opdrachtgever liggen. Bewust of onbewust: je moet de sensitiviteit én het inzicht hebben om die signalen te herkennen. Omgevingsmanagement gaat dus over meer dan alleen een goede communicatie richting stakeholders. Het vergroot niet alleen je kans op gunning, je imago krijgt er ook een flinke boost van.


Auteur: Sander Voortman,
Open Up communicatie

2018-02-19T13:53:22+00:00 30 januari, 2018|Geen categorie|

Volg elke maand de trending bouwprojecten
én leer je netwerk versterken met onze nieuwsbrief