Herstel fundering historische schuurkerk Zuidervermaning

                                                                                                                                                                                                     Fotograaf foto: Aart Jan van Mossel
Door Jelle Adamse

In april starten Stadsherstel Amsterdam, de Stichting Oude Hollandse Kerken en de plaatselijke commissie Zuidervermaning Westzaan met het funderingsherstel van de Zuidervermaning aan de Zuideinde 233 in Westzaan. De historische schuurkerk is tegenwoordig in gebruik als rouw- en trouwlocatie en culturele bijeenkomstruimte. De historische fundering, bestaande uit poeren en slietenbossen, is in dermate staat dat deze gerestaureerd dient te worden.

De Zuidervermaning is een van de oudste gebouwen van Westzaan. In 1731 bouwde de Friese Doopsgezinde kerkgemeente in Westzaan de schuurkerk. Na de Reformatie was het alleen aan gereformeerden voorbehouden een zichtbaar godshuis te hebben. Andere geloofsgroepen beleden hun geloof daarom in een onopvallende schuur of woning. Deze geschiedenis is de reden waarom de Zuidervermaning 60 meter van de weg af ligt en het uiterlijk heeft van een Zaanse schuur.

De Zuidervermaning is geheel uit hout opgetrokken en rust op 49 gemetselde stenen poeren die weer op een in de grond aangebracht slietenbos staan. Een sliet is een rondhout, meestal van elzenhout. Slieten werden vroeger in West-Nederland onder andere gebruikt als fundering. Het slietenbos heeft een lengte van circa anderhalve meter en kampt met houtrot. De poeren hebben te lijden onder verpulvering. De restauratie omvat zowel het herstellen van de poeren en vernieuwen van het slietenbos. Deze keer met palen met een lengte van 17 meter. De kosten van de restauratie zijn geraamd op circa 450.000 euro.

Toen de eigenaar van de kerk, de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK), geconfronteerd werd met deze restauratiekosten, bleek dat zij zowel de middelen als mankracht ontbeerde om de restauratie uit te voeren. Zij heeft daarop de Zuidervermaning verkocht aan Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel organiseert de restauratie en de financiering. Zij doet dit in samenwerking met de SOHK en de beheerder-exploitant, de plaatselijke commissie Zuidervermaning Westzaan. De plaatselijke commissie blijft zich na de restauratie bezig houden met de invulling van de activiteitenkalender.

De restauratie wordt gefinancierd door subsidies van de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en het Prins Bernard Cultuurfonds. Daarnaast wordt middels crowdfunding eveneens getracht om 50.000 euro op te halen. De actie voorloopt vooralsnog goed. Op moment van schrijven resteert nog een bedrag van 15.000 euro.

Er vanuit gaande dat de crowdfunding succesvol eindigt zal de restauratie in april van dit jaar starten. Dit valt mooi binnen een gat in de activiteitenkalender van de Zuidervermaning waarin geen activiteiten zijn. In september staat al een bruiloft gepland en dan moet het werk klaar zijn.

Stadsherstel Amsterdam is naast opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de ontwerpdiensten. In de plaatselijke commissie zit een restauratiearchitect die op dit gebied advies geeft. Momenteel worden er onderhandelingen met bouwbedrijven gevoerd om het werk uit te voeren.

Meer informatie over de crowdfundingsactie en de mogelijkheden van doneren is te vinden op  www.mijnstadsherstel.nl.

<<Bekijk ook onze overzichtspagina over Trending Projecten>>