Kansen in aanbestedingen: soms lijken ze voor de hand te liggen. Maar om je echt te onderscheiden moet je als bouwbedrijf tegenwoordig in een breder en specialistischer perspectief denken. Het belang van thema’s als duurzaamheid en SROI lijken inmiddels gemeengoed in de aanbestedingswereld. Toch laten hier veel bouwbedrijven nog kansen liggen. Adjunct-directeur Marieke Mentink van Dura Vermeer Bouw Hengelo en senior inkoopadviseur Robert Boer van de gemeente Enschede hebben beroepsmatig veel te maken met zowel het inschrijven op als uitschrijven van aanbestedingen. Zij vertellen je hun bevindingen om als inschrijver nog beter het verschil te maken. 


Ruimte om te onderscheiden in aanbestedingen
‘Het verschil maken’ ligt veelal in de ruimte om kansen te signaleren waar een gemeente niet aan dacht of bewust openlaat. Zowel Robert Boer van de gemeente Enschede als Marieke Mentink van Dura Vermeer Bouw Hengelo zien een vergelijkbare trend. Marieke Mentink: “Ik zie steeds vaker dat een gemeente ervoor kiest om alleen de ambities kenbaar te maken en dat ze bouwbedrijven bewust de ruimte geven om met kansen te komen. Een mooie ontwikkeling, want zo ontstaat er veel meer ruimte om je te onderscheiden.”

“Bestaande kennis combineren om vernieuwing te laten bloeien”

Marieke Mentink, Dura Vermeer Bouw

Trend: uitspreken van ambities
Robert Boer van de gemeente Enschede beaamt die trend: “Vroeger werd in aanbestedingen louter technisch naar een uitvraag gekeken. Wat je daarbij zag is dat er een sterke focus lag op het calculeren. Dit resulteerde in weinig onderscheidend vermogen tussen de inschrijvers. Het blijft dan een beetje bij het conservatieve principe ‘u vraagt, wij draaien’. Daarom focussen wij ons liever op het uitspreken van ambities in plaats van het panklaar voorleggen van een lijst doelstellingen. Deze manier van denken leverde ons al mooie resultaten op!”

Marieke Mentink vult aan: “Als je duurzaamheid en innovatie wilt stimuleren, dan is het zoeken naar concrete probleemstellingen een belangrijke katalysator om de creativiteit van de volledige markt te benutten. En dat is ook precies waar vernieuwing in de bouw om draait: bestaande kennis combineren om vernieuwing te laten bloeien. Dat gebeurt pas als je bouwbedrijven zelf laat nadenken.”

Context is ‘key’
Alles draait om context bij het signaleren van onderscheidende kansen, vindt Marieke Mentink. “Je moet echt helder hebben en begrijpen wat een opdrachtgever wil. Soms geven ze dat heel duidelijk aan, maar soms moet je verder kijken dan alleen het project en de langetermijnambities van een gemeente zien te achterhalen. Daar liggen de kansen om het verschil te maken.”

Robert Boer refereert aan het circulair bouwen: “Circulair bouwen is nu al enige tijd een actueel thema. Voor bouwbedrijven is het van belang dat ze meebewegen met dergelijke actuele thema’s en dit ook meenemen in hun werkwijze. Als ik spreek namens de gemeente Enschede is circulair bouwen een van dé grootste thema’s in de nabije toekomst van de bouw. Behoud van functie en hergebruik: dat zijn zaken waar wij als gemeente steeds meer op gaan aansturen. Je kunt wel een architect een circulair ontwerp laten maken, maar dan nog ligt het zwaartepunt bij de uitvoering. Want daar moet het uiteindelijk gebeuren.”

De vraag achter de vraag
Voor Robert Boer ligt de kans om je te onderscheiden vaak achter de vraag zelf. “Het zit ‘m in de juiste manier van duiding. Als wij bijvoorbeeld het belang van een goede SROI aanstippen in een inschrijvingsleidraad, dan zagen we dat het zich beperkte tot bijvoorbeeld enkel het creëren van extra leerwerkplekken. Op zich prima, maar dan zijn er meer manieren om je te onderscheiden. We zien steeds vaker dat bouwbedrijven het wat breder trekken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de jeugd enthousiasmeren over de bouw om ook voor de toekomst voldoende vakkrachten te behouden en de werkeloosheid terug te dringen?”

Bij Dura Vermeer Bouw Hengelo gebruiken ze een zogenaamde tender toolkit om bijvoorbeeld dit soort kansen te signaleren. “Het is een handig hulpmiddel voor ons om meer in kansen te denken. Daarin nemen we alle scenario’s stap voor stap door om er zeker van te zijn dat we ambities van de gemeente vanuit alle mogelijke hoeken hebben bekeken. In het geval van SROI hebben we een speciale tendermanager die zich focust op de markt en de klant. Hij richt zich globaal op de sociale component van kansen.”

Blijf kritisch
Robert Boer ziet de kracht van bouwbedrijven om mee te bewegen – bijvoorbeeld op het gebied van circulair bouwen – als een belangrijk wapen in het ontwikkelen van goede kansen: “Het zorgt ervoor dat kansen in een breder perspectief geplaatst worden. Je verkleint daarmee het risico om kansen te missen, bijvoorbeeld dus op het gebied van circulair bouwen waar ik naar verwees. Het is dus zaak om als bouwbedrijf – groot of klein – up-to-date te blijven en te innoveren.” Marieke Mentink onderschrijft ook het belang daarvan: “We houden bij hoeveel aanbestedingen we winnen en welke niet. Het is voor ons een goede manier om intern het gesprek daarover te blijven voeren en de kwaliteit van onze kennis te borgen.”

“Wij focussen ons liever op het uitspreken van ambities”

Robert Boer, Gemeente Enschede

Auteur: Sander Voortman,
Open Up communicatie